Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom In therapie Rouw-en losla... Psychosociale Hulpverlening Regressie- en reïncarnatietherapie Voor welke klachten Voor wie en hoe Relatietherapie Persoonlijke Gr... Workshops Training 'Focus op Jezelf' Over mijzelf Wat heb ik te bieden Klachten Kosten Contact Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 60 Nieuwe pagina 61 Nieuwe pagina 62 Nieuwe pagina 63 Nieuwe pagina 68 Nieuwe pagina 69 Uw Privacy 

Uw Privacy

UW PRIVACYVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: •Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.•Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: •Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.•Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. •Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. •Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.PRIVACY OP DE ZORGNOTAOp de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:•Uw naam, adres en woonplaats.•Uw geboortedatum.•De datum van de behandeling.•Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult.•De kosten van het consult.

gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: •Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.•Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. •Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. •Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.PRIVACY OP DE ZORGNOTAOp de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:•Uw naam, adres en woonplaats.•Uw geboortedatum.•De datum van de behandeling.•Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult.•De kosten van het consult.Praktijk 't OndersteBoven

Regressie- en Reïncarnatietherapie - Relatietherapie - Psychosociale Hulpverlening