Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom In therapie Rouw-en losla... Psychosociale Hulpverlening Regressie- en reïncarnatietherapie Voor welke klachten Voor wie en hoe Relatietherapie Persoonlijke Gr... Workshops Training 'Focus op Jezelf' Over mijzelf Wat heb ik te bieden Klachten Kosten Contact Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 34 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 39 Nieuwe pagina 60 Nieuwe pagina 61 Nieuwe pagina 62 Nieuwe pagina 63 Nieuwe pagina 68 Nieuwe pagina 69 Uw Privacy 

Klachten

Klachtenprocedure.

Als professioneel therapeut wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:a.In eerste instantie komt de klacht -mondeling of schriftelijk- bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprekop te lossen. Pas wanneer in een gesprek geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden,dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVPW. Deze weg kan wel veel langer duren.b.De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de therapeut.Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut.

De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.c.Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kande klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.

Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan.Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.Als therapeut ben ik aangesloten bij het SCAG, dat de klachtenprocedure uitvoert.Het klachtenreglement is in te zien via: http://www.lvpw.nl/pdf/algemene-pdf-bestanden/Klachtenreglement-2017-LVPW-2-1[8111]-pdf_98.pdfPraktijk 't OndersteBoven

Regressie- en Reïncarnatietherapie - Relatietherapie - Psychosociale Hulpverlening